28 September, 2017

ᴹʸᶻᶦᵃᵐ ˢᵗᵘᶜᵏ : The Stranded Traveler From Varn (Images & Text)

"Myziam Communicates For Help":

ᴴᵉᶫᶫᵒ ᴵ ᴹʸᶻᶦᵃᵐ ᶠʳᵒᵐ ⱽᵃʳᶰ, ʰᵒᵐᵉ ˢᵗᵃʳ⋅
ᴵ ʰᵃᵛᵉ ˢᵖᵃᶜᵉ ᶜʳᵃᶠᵗ ᵗʰᵃᵗ ᵗʳᵃᵛᵉᶫ ᵃᶜʳᵒˢˢ ᵍᵃᶫᵃˣʸ ᶦᶰ ʲᵘˢᵗ ᶠᵉʷ ʰᵒᵘʳ ᵇᵘᵗ ʳᵉᑫᵘᶦʳᵉˢ ˢᵖᵉᶜᶦᵃᶫ ᶠᵘᵉᶫ ᵗʰᵃᵗ ˢᶜᵃʳᶜᵉ⋅
ᴵ ʳᵃᶰ ᵒᵘᵗ ᶠᵘᵉᶫ ʳᶦᵍʰᵗ ᶦᶰ ᶠʳᵒᶰᵗ ʸᵒᵘʳ ᵖᶫᵃᶰᵉᵗ, ᵃᶰᵈ ᶰᵒ ᶫᵒᶰᵍᵉʳ ᵗʳᵃᵛᵉᶫ ᵃᵗ ˢᵘᶜʰ ᵍʳᵉᵃᵗ ˢᵖᵉᵉᵈ⋅
ᴺᵒʷ ᴵ ᵒᶰᶫʸ ˢᵖᵃᶰ ᶫᵉᶰᵍᵗʰ ʸᵒᵘʳ ᵖᶫᵃᶰᵉᵗ [ˣᶠᶜ-#0422] ᶦᶰ ᶠᵉʷ ᵐᶦᶰᵘᵗᵉ, ʷʰᶦᶜʰ ᶰᵒᵗ ᶠᵃˢᵗ ᵉᶰᵒᵘᵍʰ ʳᵉᵃᶜʰ ʰᵒᵐᵉ ˢᵗᵃʳ⋅
ᴵ ˢᵗᵘᶜᵏ ʰᵉʳᵉ ᶠᵒʳ ʸᵉᵃʳ ᵘᶰᵗᶦᶫ ᵗᵉᵃᵐ ᶠᶦᶰᵈˢ ᴵ⋅
ᶠᵒʳ ᵗᶦᵐᵉ ᴵ ʷᶦᶫᶫ ᵖʳᵒᵛᵉ ᴵ ᴹʸᶻᶦᵃᵐ ᵇʸ ᵖᵒˢᵗᶦᶰᵍ ᵖʰᵒᵗᵒˢ ᵒᶠ ᵖᶫᵃᶰᵉᵗ ˣᶠᶜ-#0422⋅ ᵀᵉᶫᶫ ᵐᵉ ᶜᵒᵒᵒʳᵈᶦᶰᵃᵗᵉ ᵃᶰᵈ ᴵ ᶠᶫʸ ᵒᵛᵉʳ ᶜᵒᵒᵒʳᵈᶦᶰᵃᵗᵉ ᵃᶰᵈ ᵖᵒˢᵗ ᵖʰᵒᵗᵒ

-ᵀʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᴸᵉᶦᵇᵃ / Fri 22 Sep 2017 23:23:47

ᶰᵒᵗ ᵏᶰᵒʷ ᵉᵍᵍ
ᵉˣᵖᶫᵃᶦᶰ ᵉᵍᵍ
ᶰᵒ ˢʰᵒʷ ᴵ ᶠᵃᵐᶦᶫʸ ᶜʳᵃᶠᵗ

-ᵀʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᴸᵉᶦᵇᵃ   /
 
ᴵ ᶠᶫʸ ˢʰᵒʷ ᵃᶫᶫ 0422

-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ /
Fri 22 Sep 2017 23:32:09


ᵉᵍᵍ ᵖᵒʷᵉʳ ᶜʳᵃᶠᵗ
ᵉᵍᵍ ᵉᶰᵉʳᵍʸ
ˢᵉˣ ᶦˢ ᶰᵒᵗ ᴵ ᵏᶰᵒʷ
ᵉˣᵖᶫᵃᶦᶰ ˢᵉˣ

-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ  /
Fri 22 Sep 2017 23:34:37

ᴵ ᶫᵉᵃʳᶰ ᵐᵃᶰʸ ᵗʰᶦᶰᵍ
ʷᵉ ᶰᵒ ˢᵉˣ
ʷᵉ ˢᵒᶫᵒ ᵐᵃᵏᵉ ᶫᶦᶠᵉ
#0422 ᶫᶦᶠᵉ ˢᵒᵘᶰᵈ ˢᵗʳᵃᶰᵍᵉ 


-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ/  

ˢᵗᵃʳ ᵃᶫᶦᵍᶰ ᶰᵒᵗʰᶦᶰᵍ ʰᵃᵖᵖᵉᶰ
ᶫᶦᶠᵉ ᵏᵉᵉᵖ ᵍᵒ

ᵐʸ ʰᵒᵐᵉ ᵏᵘᶜᵒ ᶦˢ ᶰᵒᵗ ᵖᵉᵃᶜᵉ
ᶫᵒᵗ ʷᵃʳ
ᵏᵘᶜᵒᶰᵃᶰ ᶫᵉᶠᵗ ᵏᵘᶜᵒ
ᵏᵘᶜᵒᶰᵃᶰ ᶠᶦᶰᵈ ᶰᵉʷ ʰᵒᵐᵉ
ᶦ ʲᵒᵘʳᶰᵉʸ

ᶫᵉᶦᵇᵃ ᶰᵒᵗ ᵖᵉʳˢᵒᶰ, ᶫᵉᶦᵇᵃ ᵖʳᵒᵍʳᵃᵐ
ᴵ ᵍᵉᵗ 0422 ᶦᶰᵗᵉʳᶰᵉᵗ
ᶫᵉᵃʳᶰ ʳᵉᵃᵈ
ᶫᵉᶦᵇᵃ ʰᵉᶫᵖ
ᶠᶦᶰᵈ ᶠᵒᵘʳ ᶜʰᵃᶰ
ᶫᵉᵃʳᶰ ᶠᵒᵘʳ ᶜʰᵃᶰ
ᵖᵒˢᵗ ᶠᵒᵘʳ ᶜʰᵃᶰ

-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ / Fri 22 Sep 2017 23:47:14

ᶰᵃᵐᵉ ᶰᵒᵗ ᵃᶫ
ᶰᵃᵐᵉ ᴹʸᶻᶦᵃᵐ

-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ  /
 

ᴵ ᶰᵒᵗ ᵏᶰᵒʷ ᵖᵉᶰᶦˢ
ᵉˣᵖᶫᵃᶦᶰ ᵖᵉᶰᶦˢ
ᶦˢ ᵖᵉᶰᶦˢ ᵉᶰᵉʳᵍʸ ᶫᶦᵏᵉ ᵉᵍᵍ


-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ  /
 

#0422 ʳᵉˢᶦᵈᵉᶰᵗˢ ᵃʳᵉ ᵐᵃᶫᵉ
ᴵ ᶜᵃᶫᶫᵉᵈ ᶠᵉᵐᵃᶫᵉ ᵗᵒ #0422 ᵐᵃᶫᵉ
ᴵ ᶰᵒʷ ᶜᵃᶫᶫ #0422 ʳᵉˢᶦᵈᵉᶰᵗ ᵐᵃᶫᵉ
#0422 ᶦˢ ʷᵉᶦʳᵈ ᶫᶦᶠᵉ

ᴵ ᶰᵒᵗ ᵏᶰᵒʷ ᶜʰᶦᶜᵏᵉᶰ
ᵉˣᵖᶫᵃᶦᶰ ᶜʰᶦᶜᵏᵉᶰ

-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ  /
Sat 23 Sep 2017 00:01:52

ᶦˢ ᵗʰᵃᵗ ᵐᵃᶫᵉ
ᵐᵃᶫᵉ ᶫᵒᵒᵏ ᶫᶦᵏᵉ

-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ  /
 

ʷᶦᶫᶫ ʷʳᶦᵗᵉ ᶦᶰ ᶫᵃᶰᵍᵘᵃᵍᵉ

-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ

VGhpcyBuYXRpdmUgS3Vjb25hbiB0b25ndWUgU3lsaW0NCk5vdCB3cml0ZSB3ZWxs

ᶫᵃᶰᵍᵘᵃᵍᵉ ᶰᵒᵗ ʷᵒʳᵏ ʰᵉʳᵉ

-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ /
Sat 23 Sep 2017 00:07:53

ᴵ ᶰᵒᵗ ᵏᶰᵒʷ ᵃᵘˢᵗʳᵃᶫᶦᵃ
ᴵ ᵏᶰᵒʷ ᶦˢᶫᵃᶰᵈ
ᵍᶦᵛᵉ ᶜᵒᵒᵒʳᵈᶦᶰᵃᵗᵉˢ
ʷᶦᶫᶫ ᶠᶫʸ ʷᶦᵗʰ ᶜᵒᵒᵒʳᵈᶦᶰᵃᵗᵉˢ

-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ  /


Sat 23 Sep 2017 00:13:17
ᶜᵒᵒᵒʳᵈᶦᶰᵃᵗᵉˢ ᵈᵃʳᵏ
ᶰᵒ ᶫᶦᵍʰᵗ
ᶰᵒ ˢᵉᵉ
ᶰᵉˣᵗ ᵖᶫᵃᶜᵉ

-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ  /
Sat 23 Sep 2017 00:25:02
ᶜᵒᵒᵒʳᵈᶦᶰᵃᵗᵉ ᶫᵉᵃᵈ ʷᵃᵗᵉʳ
4 ᶦˢᶫᵃᶰᵈ
ˢᵖᵃʳᵏ ᶠᶫʸ ᶠʳᵒᵐ ᶦˢᶫᵃᶰᵈ ᵗᵒ ᶜʳᵃᶠᵗ
ᶫᵉᶠᵗ 4 ˢᵉᶜᵒᶰᵈ

-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ  /
Sat 23 Sep 2017 00:34:35ᶜʳᵃᶠᵗ ʷᶦᶰᵈᵒʷ
ᵇʳᵒᵏᵉᶰ ᵖʰᵒᵗᵒ
ᵈᵃᵐᵃᵍᵉᵈ ᶫᶦᵍʰᵗ

-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ /
 


ᵐᵒᵒᶰ ᵗʳᵃᵛᵉᶫ ᶠᶦʳˢᵗ
ʷᵃᶦᵗ 10 ᵐᶦᶰᵘᵗᵉ ᵗᵒ ʳᵉᵃᶜʰ

-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ  /Sat 23 Sep 2017 00:49:51

ᶰᵒ ˢʰᵒʷ ˢᵉᶫᶠ ᶠᵃᵐᶦᶫʸ ᶜʳᵃᶠᵗ
ᵐᵒᵒᶰ ʰᵉʳᵉ

-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ  /
Sat 23 Sep 2017 00:52:05


ʳᵉᵗᵘʳᶰᶦᶰᵍ ᶠʳᵒᵐ ᵐᵒᵒᶰ
ᵍᵒᶦᶰᵍ ᵗᵒ ᶠᶦʳˢᵗ ᶜᵒᵒᵒʳᵈ ᵒᶰ ᶫᶦˢᵗ

-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ /
Sat 23 Sep 2017 00:55:30


50°02′09″ᴺ 19°10′42″ᴱ
ᵖʳᵉᵗᵗʸ

-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ  /


 


39°34′09″ ᴺ 2°39′00″ ᴱ
ᶦ ᶰᵒᵗ ᵏᶰᵒʷ ᵍᵒᵒᵍᶫᵉ

-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ  /
 


33°25'52⋅9"ᴺ 112°00'34⋅7"ᵂ
ʳᵒᶜᵏʸ ʸᵒᵘ ʰᵉʳᵉ

-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ /

Sat 23 Sep 2017 01:14:11

ᵐᵃᶫᵉ ᵗʰᶦᶰᵏ #0422 ᶠᶫᵃᵗ
#0422 ʳᵒᵘᶰᵈ
ᵃᶫᶫ ᵖᶫᵃᶰᵉᵗ ʳᵒᵘᶰᵈ

-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ  /
Sat 23 Sep 2017 01:15:55ᶜᵒᶰˢᶜᶦᵒᵘˢᶰᵉˢˢ ᶦˢ ᶜʰᵉᵐᶦᶜᵃᶫ ᶦᶰ ᵇʳᵃᶦᶰ
ᶜᵒᶰˢᶜᶦᵒᵘˢᶰᵉˢˢ ᵗʳᵃᵛᵉᶫ ᵇʳᵃᶦᶰ ᵇʳᵃᶦᶰ
ᵒᶰᶜᵉ ᵈᵉᵃᵗʰ ᶜᵒᶰˢᶜᶦᵒᵘˢᶰᵉˢˢ ᶫᵉᵃᵛᵉˢ ᵇʳᵃᶦᶰ
ʳᵉᵇᶦʳᵗʰ

ʸᵉᵃʳ ᵏᵘᶜᵒ ᵈᶦᶠᶠᵉʳᵉᶰᵗ ʸᵉᵃʳ #0422

-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ /
Sat 23 Sep 2017 01:19:26

ᵐᵃᵖ ˢᶦᵐᶦᶫᵃʳ ᵗᵒ ᵏᵘᶜᵒ ᵐᵃᵖ
ᵛᵃʳᶰ ᶦˢ ˢᵗᵃʳ ᵏᵘᶜᵒ ᶦˢ ᵖᶫᵃᶰᵉᵗ


-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ  /
 

ᶰᵒᵗʰᶦᶰᵍ ʰᵃᵖᵖᵉᶰˢ
ᶫᶦᶠᵉ ᵍᵒᵉˢ ᵒᶰ
ᵇᶦᵇᶫᵉ ᶦˢ ᶠᵃᶫˢᵉ
ᵃᶫᶫ ʳᵉᶫᶦᵍᶦᵒᶰ ᶦˢ ᵃ ᶫᶦᵉ


-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ /
Sat 23 Sep 2017 01:24:25

ᴵ ᶫᵉᵃʳᶰ
ᶦᶰᵗᵉʳᶰᵉᵗ
ᶫᵉᶦᵇᵃ ʰᵉᶫᵖˢ
ᶫᵉᶦᵇᵃ ᶰᵒᵗ ᵖᵉʳᶠᵉᶜᵗ
ᶦᶰᵗᵉʳᶰᵉᵗ ᵗᵉᶫᶫˢ ᵃᶫᶫ
ᶦᶰᵗᵉʳᶰᵉᵗ ᵗᵉᶫᶫˢ ᶠᵃᶫˢᵉ
ᶦᶰᵗᵉʳᶰᵉᵗ ᵗᵉᶫᶫˢ ᵗʳᵘᵗʰ
ᶦᶰᵗᵉʳᶰᵉᵗ ᵖᵒʷᵉʳ


-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ  /
 

ᶠᵘᵉᶫ ᵖᵉᵃᶜᵉ ᵐᵒˢᵗ ᵛᵃᶫᵘᵃᵇᶫᵉ
ᶰᵒ ᶠᵘᵉᶫ ᶰᵒ ᵖᵉᵃᶜᵉ ᵃᶰʸᵐᵒʳᵉ

-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ /

ᶰᵒ ᵉˣᵖᶫᵃᶰᵃᵗᶦᵒᶰ ʸᵒᵘʳ ᵗᵒᶰᵍᵘᵉ
ᶜᵒᵐᵖᶫᵉˣ


-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ / Sat 23 Sep 2017 01:36:14


Picture ONLY /  Sat 23 Sep 2017 01:43:22
ᶰᵒ ᵉˣᵖᶫᵃᶰᵃᵗᶦᵒᶰ ʸᵒᵘʳ ᵗᵒᶰᵍᵘᵉ
ᶜᵒᵐᵖᶫᵉˣ


-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ  /
Sat 23 Sep 2017 01:45:33
 
ᶰᵒ ˢʰᵒʷ ᶜʳᵃᶠᵗ
ᶰᵒ ˢʰᵒʷ ˢᵉᶫᶠ
[ᴱᴿᴿᴼᴿ ᴰᵁᴿᴵᴺᴳ ᵀᴿᴬᴺˢᴸᴬᵀᴵᴼᴺ]


-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ /
Sat 23 Sep 2017 01:46:43

ˢʰᶦᵗʰᵒᶫᵉ

-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ  /
 

ˢᵘᵖʳᶦˢᵉ ᵛᶦˢᶦᵗ ᵇʸ ᵗᵉᵃᵐ
ᴵ ᵐᵘˢᵗ ˢᵉᵃʳᶜʰ ᶠᵒʳ ᶰᵉʷ ᵏᵘᶜᵒ
ᶰᵉʷ ˢʸˢᵗᵉᵐ
ᶦᵗ ᵍᵒᵒᵈ ᵗᵃᶫᵏᶦᶰᵍ ᵗᵒ ᵐᵃᶫᵉ
ᶫᵉᵃʳᶰᵉᵈ ᵛᵉʳʸ ᵐᵘᶜʰ
ᵍᵒᵒᵈᵇʸᵉ
ʷᶦᶫᶫ ʳᵉᵗᵘʳᶰ

-ᵗʳᵃᶰˢᶫᵃᵗᵉᵈ ᵉᶰᵍᶫᶦˢʰ ᵇʸ ᶫᵉᶦᵇᵃ /
Sat 23 Sep 2017 02:20:12


PICTURE ONLY /  Sat 23 Sep 2017 02:22:43
 Source:  https://archive.4plebs.org/x/thread/19631067/

0 comments:

Post a Comment